Bygger och inreder från skiss till slutfört projekt
På bara tre år har Alehed Bygg & Service expanderat i såväl antal anställda, geografiskt arbetsområde och med hänsyn till vilka typer av uppdrag de utför. Idag innebär det alltifrån att inreda ICA-butiker och restauranger till att montera nya flygplatsrestauranger i Norge.
Att inreda butiker, krogar och utsmycka foajéer kräver både tålamod och hantverksskicklighet. Det vet Ingemar Alehed som till stor del sysslar med sådana göromål med sitt företag ABS; Alehed Bygg & Service. Innan han startade eget var han anställd som inredare på Blomsterlandet under tio år. Där skaffade han tillräckliga kunskaper för att känna sig redo att själv styra över en egen verksamhet för tre år sedan. Från början var de två, idag är nio personer anställda och verksamheten innefattar nu både utformning av utemiljöer, inredningsuppdrag och hela byggprojekt. Till de senaste arbetena hör en klädbutik och en restaurang, två projekt som skiljer sig en hel del från varandra men har det gemensamt att planeringen tillsammans med kunden är viktig för att slutresultatet ska bli lyckat. ABS både ritar och tillverkar inredningar, något Ingemar tycker är stimulerande och gör det möjligt att utforma arbeten kreativt.
– När vi inredde den nya restaurangen var det efter att den gamla brunnit ner, då hade vi dels en förlaga att förhålla oss till och dels möjligheter att bidra med egna idéer, säger Ingemar. Det är intressantare att vara med från planeringsstadiet än att ta sig an färdigritad inredning.

Förutom arbeten i närområdet i och kring Uddevalla har ABS på sistone varit flitigt anlitade av norska firmor för montering av inredningar till flygplatsrestauranger. Detta eftersom alltfler flygbolag slopar ombordserveringen på sina flygrutter och passagerarna då hänvisas till flygplatsens utbud.
– Det blir vanligare att restauranger öppnar på flygplatserna och erbjuder take-awaymat, kunderna får med sig en påse med mat att äta på flygen, förklarar Ingemar. Vi har hittills anlitats för dessa inredningsuppdrag i Norge.

– Vi hade inga storslagna visioner om framtiden när vi startade, men med hårt jobb och timing har vi nått långt, konstaterar Ingemar. Vår styrka är att vi är så breda, vi har kompetens att både bygga från grunden, rita egna inredningar eller enbart utföra inredningsdetaljer i de fall kunden har en färdig plan.


ABS

Bransch:
Bygg

Telefon: 0522-51 10 40
Fax: 0522-51 10 10


Email:
abs@telia.com

Hemsida:
www.absbyggservice.com

Adress:
ABS
Kurödsvägen 10
45134 Uddevalla

| 13 SENASTE FÖRETAGEN